Feltskyting

Feltskyting er en skytesport som har sitt opphav fra det militære. De aller første organiserte konkurransene ble avholdt tidlig på 1800-tallet i Tyskland og Østerrike. Sporten kom trolig til Norge rundt 1840, og er i dag organisert under Det frivillige skyttervesen (DFS). Feltskyting skiller seg klart fra sin mer kjente storebror baneskyting. Ulikt baneskyting foregår feltskyting hele året, sommer som vinter. Sporten benytter seg heller ikke av fast standplasser med overbygg. I feltskyting bruker man en lang rekke ulike standplasser som ofte tar utgangspunkt i naturlig utforminger i naturen som små hauger, raviner, eller hull som følge av større tre som har ramlet ned. Avhengig av plassering finnes det også feltbaner hvor hele området er utformet for hånd, men i alle tilfeller er målet at feltet skal være så naturlig som mulig. Som nevnt har sporten sitt opphav fra det militære, og det er litt av dette aspektet man prøver å beholde ved å bruke naturlige standplasser.

I baneskyting skyter man på blinker som alltid står på samme avstand. Avhengig av hvilken klasse man skyter i vil blinken stå på mellom 100 og 300 meter. Skal man begi seg ut på feltskyting må man kunne treffe blinker på avstander opp til 600 meter. I feltskyting skyter man sjelden på rene blinker slik man gjør i baneskyting. Her bruker man ulike figurer, som oftest i formen av et dyr som f.eks. elg, rein, villsvin etc. Så lenge man treffer figuren får man poeng, men alle figurer har et mindre felt på seg som kalles “Innertreff” og treffer man dette feltet med skuddet får man ekstra poeng.

Hva kreves av en skytter i feltskyting?

Som du har skjønt er det ganske store forskjeller mellom bane- og feltskyting. Selv om begge klassene krever god konsentrasjon og mental styrke, er feltskyting mer krevende enn baneskyting. Ikke bare skyter man på langt større avstander, men man får ikke opplyst hvor lang avstand det er til blink, og man vil alltid oppleve ulike skyteforhold med tanke på støtte til våpen og skytter. I tillegg må man gjerne være i relativt god fysisk form da hele feltet på 10 ulike poster må gjennomføres på en maksimumstid, og man har bare 14 sekunder på seg fra man ankommer standplass til man må ha avfyrt 6 skudd på minimum 4 blinker. Dette krever mye av en skytter.

Feltskyting er åpent for skyttere fra en alder av 18 og oppover. Som junior- og seniorskytter konkurrere man i det som kalles finfelt, mens voksne konkurrere på grovfelt. Forskjellen på de to felten er avstanden til blinken og det faktum at man på grovfelt ikke får oppgitt hvilken avstand det er til blinken. Junior- og seniorskyttere skal på finfeltet alltid skyte på en blink som befinner seg 100 meter fra standplass. Til gjengjeld er både figuren og “innerfeltet” langt mindre enn det er på grovfelt.

Feltskyting med pistol

Selv om de fleste benytter rifle under feltskyting er det også en egen klasse for dem som foretrekker å skyte med pistol. NFS har organisert en rekke stevner hvor man kan konkurrere i feltskyting med pistoler i åtte ulike klasser; Finpistol, Revolver, Militær, Spesialpistol, Grovpistol, Spesialrevolver, Magnum 1 og Magnum 2.

Feltløypene ved pistolskyting er lik den de som bruker rifle benytter, men her det er enkelte regler som pistolskytterne må forholde seg til. For å få et godkjent skudd må alle skuddene avfyres på maks 14 sekunder fra det tidspunktet skytteren ankommer standplass og alle skudd må gjennomføres med to hender på våpenet, om ikke annet er opplyst. På enkelte standplasser kan det være krav om å skyte med en hånd og da gjerne den dårligste hånden. Med andre ord, er en skytter høyrehendt, må han skyte en serie med venstre hånd. Kravene om å skulle skyte med en hånd gjelder ikke for utøvere som bruker Magnum 1 eller 2. Avstand til blink vil variere fra 7 til 70 meter.