Om Farsund pistolklubb

Farsund Pistolklubb ble offisielt stiftet i 1879, og er en del av Det Frivillige Skyttervesen (DFS). DFS ble opprettet av Stortinget i 1893 og er den eneste frivillige organisasjon i Norge som er opprettet av det offentlige. DFSs grunnregler er vedtatt og revideres av Stortinget, og deres formålsparagraf lyder: «Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar.»

DFS er den største praktiske og frivillige støtteorganisasjonen i forhold til det norske Forsvaret, og består i dag av ca. 142.000 skyttere fordelt på ca. 845 skytterlag med tilholdssted over hele landet.

Historien

Farsund Pistolklubb har en lang historie, og skytterbevegelsen i Farsund-området har røtter helt tilbake til 16. mai 1879 da det første skytterlaget i byen ble stiftet, og den gang var navnet på laget Farsund Skytterlag. På stiftelsesmøtet ble det valgt formann og styrerepresentanter. Styrets første og viktigste oppgave ble å søke den nasjonale skytterbevegelsen (Centralforeningen for udbredelse af legemsøvelser og vaabenbrug) om medlemskap. Centralforeningen ble senere en del av DFS, da det ble stiftet i 1893. Dette var veldig viktig for klubben å få medlemskapet innvilget, blant annet fordi Centralforeningen på denne tiden sto for utlån av våpen til landets skytterlag. Det var andre tider den gang og den vanlige mannen i gata hadde ikke mulighet til å kjøpe eget våpen.

Den 3. desember samme år fikk Farsund Skytterlag svar fra Centralforeningen om at de var opptatt som medlemmer, og laget fikk også tilsagn om lån av rifler. På påfølgende generalforsamling i desember samme år ble det vedtatt lover og skytereglement for foreningen. Reglementet tar blant annet for seg hvordan medlemmer skal oppføre seg på skytebanen og i det offentlige som representant for Farsund Skytterlag. Farsund Skytterlag hadde sin første skytebane i Bottenvika, på sørsiden av byen. Senere ble banen flyttet lengre vest til Kvitsandøra.

Skytterlaget splittes

I 1883 oppsto det konflikter internt i Farsund Skytterlag, noe som førte til at enkelte av medlemmene valgte å melde seg ut og starte en ny forening. Foreningen ble startet i april og tok etter hvert navnet Farsund Østre Skytterlag  Det er nok ikke urimelig å anta at de interne konfliktene kan ha hatt sammenheng med de nasjonale spenningene innen skytterbevegelsen på denne tiden.

I 1882 ble Folkevæpningssamlaget stiftet i opposisjon til Centralforeningen. Dette førte til en langvarig konflikt innen skyttervesenet som kulminerte med at Det Norske Storting måtte gå inn og ved lov vedta at den frivillige norske skytterbevegelsen skulle samles i en organisasjon. Dermed ble alle foreninger, i en rekke tilfeller mot deres vilje, samlet i Det frivillige Skyttervesen i 1893. Farsund Skytterlag ble også medlem og var i en lengre periode det ledende skytterlaget i regionen.

Skytterstevner

Farsund Skytterlag har helt fra starten av vært svært aktive med å arrangere skytterstevner, landsdelstevner, Landsskytterstevner og en rekke lokale stevner. Allerede i 1900 var laget vertskap for landsdelens første landsskytterstevne. Etter dette har klubben vært vertskap for stevnet i 1931, 1956, 1966, 1981, 1991, 2001 og 2011.

Klubben har levd en mildt sagt omflakkende tilværelse når det gjelder skytebaner. Fra starten i 1893 har Farsund Skytterlag hatt hele fem forskjellige anlegg. Vansa, Åptå, Bottenvika, Kvitsandøra, samt Borhaug hvor vi holder til i dag.

Farsund Pistolklubb

Klubben skiftet i 1951 navn til Farsund Pistolklubb, og grunnlaget for navneendringen vokste frem etter krigen da behovet for lokale skytterlag ikke lengre var til stede i den grad det var tidligere. Sammen med en rekke andre klubber over hele Norge fjernet også Farsund “Skytterlag” fra sitt offisielle navn. I dag fremstår Farsund Pistolklubb som en aktiv skytterklubb med et voksende og godt miljø av både unge og gamle skyttere.